Forfatter: Sigrid Rønneberg

Min doktoroppgave: Super-glatte isoverflater

Hvorfor jeg skriver til dere om super-glatte isoverflater Av og til plasserer verden deg akkurat der du hører hjemme. Det er det jeg føler om jobben min som stipendiat på NTNU, hvor jeg er midt i en doktorgradsoppgave. Jeg forsker på is, og hvordan vi kan fjerne is fra biler, fly og solcellepaneler uten å … les mer

Kategori: Forskning