Forfatterarkiv: Vibeke Vesterhagen

Er du en fagnerd?

Er du en fagnerd?

Ta med deg engasjementet og interessen din inn i Tekna.
Leger, tannleger og siviløkonomer har sine fagforeninger, du har din – det er oss.Les mer