Realfagsdagen ved Universitetet i Oslo, 22. november – Innovasjon og formidling

Realfagsdagen ved Universitetet i Oslo, 22. november – Innovasjon og formidling

Fredag 22. november arrangerer fakultetet, for første gang, Realfagsdagen ved Universitetet i Oslo. Formålet med denne dagen å sette fokus på realfagenes betydning for samfunnsutviklingen.  Realfagsdagen vil være innom alle de tre realfagsområdene (definert som matematikk, naturvitenskapelige og teknologiske fag), selv om årets arrangement vil ha fokus på innovasjon og formidling.
Arrangementene under Realfagsdagen 2013 vil foregå i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus og i fakultets nyeste bygning – Ole-Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen. De ulike seminarene vil starte rundt lunchtider og hele dagen avsluttes med mingle-selskap for ansatte og gjester i Ole-Johan Dahls Hus. I skrivende stund ser det ut til at dagen vil bestå av fire koordinerte arrangementer som delvis vil gå i parallell.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommenter